Popis činností:

  • úprava stavebních, lesních, zemědělských a ostatních ploch frézováním
  • likvidace klestu po těžbě dřeva, rekultivace půdy pro novou výsadbu, úpravy ploch v oborách
  • kompletní likvidace starých ovocných sadů včetně nadzemní a podzemní části
  • likvidace naplavené dřevní hmoty po povodních, úpravy břehů vodních toků
  • odstraňování pařezů všech průměrů frézováním

 

Kapacitní možnosti:

  • odstraňování pařezů 2 000 ks/den při průměru do 0,60 m
  • likvidace sadů do 3 ha/den včetně kořenového systému
  • likvidace klestu po těžbě do 5 ha/den