Popis činností:

  • převoz zeminy technologií scraper (naložení, vodorovný přesun a rozprostření zeminy) jak při výstavbě dálnic a rychlostních komunikací, tak veškerých průmyslových a obchodních zón a výstavby vodních děl
  • veškeré zlepšování a stabilizace zemin směsnými pojivy (CaO, vápenocementové směsi, cement)
  • studená recyklace (kompletní opravy stávajících komunikací II. a III. třídy) – rozfrézování vozovky a přidání směsného pojiva s následnou reprofilací komunikace
  • výstavba a opravy lesních cest reprofilací a zpevněním jejich stávající podkladové vrstvy

 

Kapacitní možnosti:

  • převoz a uložení zeminy – 10 000 m3/den
  • zlepšování a stabilizace zeminy – 25 000 m3/den
  • opravy podkladních vrstev komunikací II. a III. třídy 2-3 km dle šíře/den